dijous, 27 de juny del 2013

MadibaNkosi sikelel' iAfrika

Maluphakanyisw' uphondo lwayo,

Yizwa imithandazo yethu,

Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

 Nkosi sikelel' iAfrika

Maluphakanyisw' uphondo lwayo,

Yizwa imithandazo yethu,

Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,

O fedise dintwa le matshwenyeho

Morena boloka setjhaba sa heso,

O fedise dintwa le matshwenyeho

(Sesotho)O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena (O se boloke)
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

Nkosi sikelel' iAfrika

Maluphakanyisw' uphondo lwayo,

Yizwa imithandazo yethu,

Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,

O fedise dintwa le matshwenyeho
Morena boloka setjhaba sa heso,

O fedise dintwa le matshwenyeho

O se boloke, O se boloke,
O se boloke Morena, O se boloke
setjhaba sa heso
setjhaba sa Africa

Woza Moya, woza moya,

Woza Moya, woza moya,

Woza Moya, Oyingcwele
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo

Woza Moya,

Woza Moya woza moya,

Woza Moya, Oyingcwele
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo

dijous, 13 de juny del 2013

El ministre té raó 1

El ministre José Manuel García-Margallo té raó: l'estat espanyol i el Regne Unit de la Gran Bretanya no són el mateix:


Winston Churchill, sis anys lluitant contra el feixisme.
Francisco Franco, quatre dècades de dictadura feixista, acollint criminals de guerra nazis, així com terroristes d'ODESSA, l'OAS francesa o l'Ordine Nero italià.