dissabte, 12 de desembre de 2015

Erística, estadística i asimetria

Molta gent ha vist ja aquests vídeo d'El Gran Wyoming sobre la legislació actual contra la violència de gènere. Es justifica l'asimetria en la pena d'alguns delictes (amenaces, coaccions, lesions) perquè hi ha asimetria entre el gènere dels agressors i els agredits. Però és aquesta una bona raó per a justificar l'asimetria? Ho podem extrapolar a d'altres variables socials que intervenen en la delinqüència?

Hi ha molts més gitanos condemnats per furt i robatori contra paios, que no pas paios condemnats per furt i robatori contra gitanos. Estem disposats a reformar la llei i fer que al gitano li caigui més condemna que al paio, per haver comès un mateix delicte?

Hi ha moltes més persones sense la ESO (o el graduat escolar) condemnades per entrar a robar a cases de titulats universitaris, que no pas titulats universitaris condemnats per entrar a robar a cases de persones sense estudis. Estem disposats a reformar la llei i fer que al que no té estudis (i sovint ni ofici ni benefici, ni ingressos) li caigui més condemna que a un que té carrera universitària, per haver comès un mateix delicte?

Hi ha molts més toxicòmans condemnats per atracar a persones no toxicòmanes, que persones no toxicòmanes condemnades per atracar a toxicòmans. Estem disposats a reformar la llei i fer que als drogoaddictes els caigui més condemna que als que no ho són, per haver comès un mateix delicte?

L'erística és de l'època dels sofistes, fa uns vint-i-tants segles, i l'estadística matemàtica pren forma al segle XVIII. Les bones intencions, seguides de mals resultats, són eternes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada